Avanza Auto eller Fundler

Avanza Auto och Fundler är några välkända exempel av en smart automatiserad produkt som man kallar för robotrådgivare eller fondrobot, alltså en självstyrande förmögenhetsförvaltningstjänst som kan ge dig specifika råd och hjälpa dig att investera.

Nedan går vi igenom lite mer detaljerat om vad just Avanza Auto och Fundler innebär, vilka priser de erbjuder, samt hur de två robotrådgivarna kan jämföras när det kommer till fördelar!

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.


Kort om Avanza Auto och Fundler

Avanza Auto är, som ni kan höra på namnet, en robotrådgivare som skapats av just Avanza, där de satsat på att ta fram en specialfond där du som kund kan anpassa portföljen efter deras 6 olika versioner. Tanken är att de ska investera brett med låg risk för att ge bra avkastning på lång sikt. Fundler är en liknande robotrådgivare med samma anpassade inställning och investeringsmöjligheter, bara med skillnaden att det drivs av ett annat företag.


Pris

När det kommer till prisbilden på de olika robotrådgivarna kan man se en rätt märkbar skillnad mellan Avanza Auto och Fundler, inte minst vad gäller rörliga och fasta avgifter. Om vi börjar med att kolla på Avanza Auto, deras förvaltningsavgift ligger på 0,35%, vilket de kombinerar med en underliggande förvaltningsavgift (rörlig) som kan pendla upp till 0,15%. Dessa procentuella satser baseras alltså på dina insättningar och hur mycket du vill spara.

Kollar vi istället på Fundler så har de valt att sätta endast en fast avgift på samtliga investeringar, det vill säga en konstant förvaltningsavgift på 0,49%. Det är högre än Avanza förvaltningsavgift på 0,35%, men istället för att du då kanske behöver betala upp till 0,15% ytterligare är det garanterat att du hos Fundler alltid betalar 0,49%. Totalt uppnår den högsta avgiften hos Avanza den konstanta avgiften hos Fundler, med skillnaden att du hos Avanza inte alltid behöver betala det högsta priset.


Avanza Auto – fördelar

Som vi tidigare var inne på är Avanza Auto en robotrådgivare skapad av en nätmäklare, vilket i sig innebär att de har lång erfarenhet, många tjänster och breda kunskaper om allt som rör investeringar och sparande av kapital. Här har du möjligheten att ta del av deras specialfonder i 6 olika tappningar, där de har utformad de olika varianterna baserat på olika intressen, förutsättningar och möjligheter till sparande.

Som kund kan du då välja den Avanza Auto portfölj som passar dig och de investeringar du vill göra, och sen låta roboten sköta all hantering och allt tänkande. Med andra ord får du som en personlig investerare som kommer anpassa hela processen efter just det som du själv vill och önskar att få hjälp med. Det är hur enkelt som helst att matcha din spartyp efter en viss Auto-portfölj.

Fördelen med just Avanza Auto är att deras robotar är programmerade för att investera brett och varierande marknader och kategorier av värdepapper, det för att de vill se till att sprida riskerna för sina kunder oavsett hur mycket man vill investera, hur aggressivt man vill satsa och under hur lång tid man vill spara. Det bästa är att de konstant försöker utveckla och hitta bättre alternativ, som både är billigare och som med tiden byts ut automatiskt. 

Ytterligare en fördel är att avgiften kan variera från 0,35%- 0,49% beroende på din investering och val av portfölj. Även dessa förbestämda portföljer, Auto 1-6, kan underlätta för dig som kund då det oftast också enklare om det finns en viss grund att gå efter för att få en uppfattning om vilken spartyp du är. 


Fundler – fördelar

Precis som Avanza Auto så är Fundler en typ av robotrådgivare som strävar efter att leverera specialanpassade investeringsportföljer baserat på just ditt sparande. Du som kund behöver bara ange ungefär hur mycket du vill spara eller investera, hur stort intresse du själv har samt hur lång period du siktar på och så baserar roboten sparandet på dina grunder. Tanken är då att du som kund ska slippa ägna tid och energi åt något som kan vara rätt svårt, och som även kräver rätt mycket kunskap för att det ska bli bra.

Skillnaden mellan Fundler och Avanza, som faktiskt är en fördel för dig som kund hos Fundler, är att de är en helt oberoende rådgivare som endast verkar på egen grund. Det i sin tur innebär att de inte har någon möjlighet att tjäna mer pengar på dig som sparar mer, och vill därmed pressa dig åt att investera, utan istället tjänar de pengar på att göra bra investeringar åt dig.

En fördel som är liknande den hos Avanza är att de ser till att dina investeringar sker över flera marknader och i flera olika fondbolag, där de alltid är noggranna med att välja ut de allra bästa fonderna för att skapa en så bra kombination som möjligt baserat på ditt sparande. Att de alltid har en fast avgift på 0,49%, alltså oavsett hur eller hur mycket du vill spara, kan vara en fördel genom att du alltid vet vad som gäller trots att de kan bli dyrare i längden för småsparare.


Sammanfattning

Som vi nu kommit fram till är Avanza Auto och Fundler två olika robotrådgivare som på många plan fungerar på samma sätt. De båda är baserade på modern och smart teknologi som skapar en investeringsportfölj helt baserat på dina intressen för sparande, där du som kund endast behöver fylla i några få uppgifter för att din personliga rådgivare ska sätta igång.

Det som däremot skiljer de två mot varandra är avgifterna, upplägget gällande olika portföljer, samt företaget i sig. I grund och botten är de in princip samma produkt, men för dig som privatsparare kan det exempelvis bli billigare på lång sikt att spara i Avanza Auto medan Fundler istället kan komma med oberoende råd. Hos Fundler får du också en helt egen portfölj, medan du hos Avanza Auto kan välja mellan 6 olika spartyper.

Vi kan alltså konstatera att det finns för- och nackdelar med de båda robotrådgivarna, och att de olika kan ge olika bra resultat beroende på vem du som sparare är. Däremot har de båda väldigt professionella rådgivare som gärna hjälper dig och guidar dig mot rätt val, där de alltid ser till att hitta det bästa för dig!

Kom ihåg att du med hjälp av en robotrådgivare kan investera och spara precis som du vill utan att du själv behöver ha kunskap, intresset eller tiden för det – det är den främsta fördelen med båda Avanza Auto och Fundler och deras automatiserade robotrådgivare.


Vår rekommendation

Både Avanza Auto och Fundler är bra tjänster som kan hjälpa dig mycket med dina investeringar. Om vi måste välja en av robotrådgivarna faller vårt val på Avanza Auto på grund av att priset kan bli lägre, Avanzas långa erfarenhet av finansmarknaden och att möjligheten finns att använda sig av fler av deras tjänster.
Informationen på denna sida och sajt är inte och ska inte tas som personlig investeringsrådgivning. Det finns alltid risker med investeringar. Värdet av investeringar kan förändras och det är möjligt att förlora det investerade kapitalet helt och hållet. Historisk utveckling garanterar inte framtida avkastning. Vi tar inte ansvar för investeringar gjorda baserade på information från denna sida och sajt. Gör alltid din egen analys innan en investering.