Avanza eller Nordnet

Avanza eller Nordnet, den ständiga fråga som ställs konstant på ekonomi-relaterade diskussionsplatser. Svaret är svårt, inte minst då plattformarna är så lika varandra. Här försöker vi ta reda på vilken bank du ska anförtro ditt sparande. Antingen Avanza, eller Nordnet.

Inlägget innehåller reklamlänkar.


Kort om Avanza

Avanza är en bank som är bra på något som vi inte alltid tänker på när vi väljer bank, investerande och sparande. Detta är något som för många av oss kommer i efterhand eller som vi konsoliderar vår nuvarande bank kring. Detta kan vara ett misstag då många av storbankerna har höga avgifter och andra ofördelaktiga regler kring just detta.


Kort om Nordnet

Nordnet är precis som Avanza en bank för investerande och sparande. Nordnet är inte bara lika Avanza när det kommer till utbudet men även när det kommer till sättet och produkten. Nordnet agerar på några marknader Avanza i nuläget inte finns närvarande på men annars är bankerna väldigt lika. Vi skulle säga att Avanzas värsta konkurrent är Nordnet och tvärt om.


Tjänster

Avanza erbjuder tjänster inom aktier, fonder och andra kapitaltjänster. Numera även billiga lån med både kapital men även fastighet som säkerhet. Avanza breddar sig kontinuerligt men är i nuläget mestadels en bank för kapitalrelaterat.

Precis som Avanza jobbar Nordnet mycket med kapital och tjänster för den som vill komma igång med sitt sparande eller kanske till och med börja investera. På så sätt är bankerna väldigt lika.

Skillnaden i tjänsteutbudet är att bankerna agerar på lite olika marknader, men båda bankerna har de stora och efterfrågade marknaderna i stort. Enligt oss har Avanza bättre villkor när det kommer till just lån däremot, vilket kan vara en fördel om man planerar eller i framtiden vill investera med hävstång.


Tillgänglighet

Tillgängligheten är mer än bra på både Avanza och Nordnet. Funktionerna är liknande men Avanza är enklare, inte enklare på det sättet att man erbjuder minder funktioner men enklare på det sättet att systemet känns mer genomtänkt. Detta är genomgående både på hemsidan och i appen. Nordnets hemsida känns i skrivande stund aningen åldrad vilket gör Avanza till vinnaren här.

Nordnet har ett forum som är väldigt roligt vid namn Shareville som är lite som ett sociala media fast för investeringar där man kan följa varandras investeringar. Avanza har en liknande plattform vid namn Placera. Shareville är roligare och mer intuitivt men kvaliteten på diskussionerna hos Placera tenderar att vara aningen bättre.


Priser

Både Avanza och Nordnet har gratiscourtage i början med lite olika regler och båda bankerna erbjuder ett courtage till ett fördelaktigt pris när man inte längre uppfyller kraven för gratiscourtage. Här finns det inget att klaga på vad gäller courtage varken på Avanza eller Nordnet.

Däremot kan totala avgiften hos Avanza ha en tendens att vara lägre för den som sparar i fonder då utbudet är större samt att man har egna fonder där avgift i förhållande till utbud är väldigt fördelaktigt i jämförelse med Nordnet.


Verktyg

Då både Avanza och Nordnet är anpassade för just tjänster inom spar och investerande erbjuder båda verktyg som är riktigt bra och passar nästan alla vresig man är ny eller har mycket erfarenhet vad gäller att investera. Här kan det dock vara värt att nämna igen att Avanza har jobbat mer med utseende kring hemsidan och i appen att verktygen kan vara smidigare att hitta och lättare att använda.


Kundtjänst

Precis som på resten av jämförelserna är skillnaden när det kommer till kundtjänst minimal. Varken Avanza eller Nordnet tar normalt sätt emot kunder på deras kontor, det är genom meddelanden och telefon som kundtjänsten sker. Båda bankerna sköter däremot detta riktigt bra och vinnaren när det kommer till just kundtjänstbiten är omöjlig att ge någon av bankerna. Här kan man säga att både Avanza och Nordnet vinner. Båda bankerna gör ett fantastiskt arbete med supporten.


Avanza eller Nordnet?

Både Avanza och Nordnet är väldigt snarlika som banker men måste man välja, vilket man måste, rekommenderar vi Avanza. Utbudet hos bankerna är lika men gränssnittet hos Avanza gör sparandet enklare.
Informationen på denna sida och sajt är inte och ska inte tas som personlig investeringsrådgivning. Det finns alltid risker med investeringar. Värdet av investeringar kan förändras och det är möjligt att förlora det investerade kapitalet helt och hållet. Historisk utveckling garanterar inte framtida avkastning. Vi tar inte ansvar för investeringar gjorda baserade på information från denna sida och sajt. Gör alltid din egen analys innan en investering.