Bästa fondroboten 2023 – Stort test – [Resultat augusti]

Vi testar nu vilken som är den bästa fondroboten 2023! Detta är en direkt fortsättning på testet vi startade förra året och vårt stora test av fondrobotar fortsätter alltså här. Vi har gjort nödvändiga justeringar för 2023 och testar och jämför sju populära sparrobotar på den svenska marknaden 2023. Läs mer nedan hur vi gjort – och såklart hur testet går!

Detta inlägg kommer uppdateras löpande under 2023 där vi uppdaterar med resultatet för varje månad. Så kom tillbaka för att se löpande resultat av testet.

Inlägget innehåller reklamlänkar.

Investeringar i aktier, fonder, krediter, kryptovalutor, råvaror och andra värdepapper innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.


Fondrobotar och sparrobotar vi testar 2023

Nedan ser ni en översikt av de robotar vi testar 2023.

RobotLöpande total avgift *Länk
Lysa - logoc:a 0,35%Lysa >>
Du får rabatt på avgiften i 3 månader om du använder vår reklamlänk
BetterWealth - logo0,31 – 0,74%BetterWealth >>
Fundler - logo0,40 – 1,01%Fundler >>
Opti - logoc:a 0,9%Opti >>
Sigmastocks - logo0,35 – 0,39%Sigmastocks >>
Avanza - logo0,33 – 0,37%*** Avanza Auto >>
Nordnet - logo0,33 – 0,34%*** Nordnet One >>
* avgifter kan variera beroende på inställningar och underliggande fonder och värdepapper. Avgifter för respektive robot samt dess underliggande tillgångar kan variera över tid och värdena i tabellen är därför ungefärliga.
** vissa robotar kan även ha enskilda transaktionsavgifter, så som vid insättningar och uttag.
*** Avanza Auto och Nordnet One kan ses som ”vanliga fonder” snarare än robotar, men detta är deras enkla automatiska sparande. Nordnet hade tidigare fondroboten Robosave, som nu ersatts med Nordnet One.

Notering av ordvalet ”fondrobot” och dess definition

Vi använder här en bred definition av ordet ”fondrobot”.

Det finns flera synonyma eller likvärdiga ord för fondrobotar och vi använder dem alla likvärdigt här: fondrobot; robotrådgivare; sparrobot; investeringsrobot; aktierobot och även det enkla robot.

Ordet fondrobot rent ordagrant utesluter egentligen sparande som inte är i just fonder. Men då ordet fondrobot är det mest väletablerade använder vi det här för samtliga sparrobotar, även om vissa robotar sparar med aktier och andra värdepapper och inte ordagrant är enbart ”fondrobotar” då.

Vad som menas med ordet ”robot” här kan också vridas och vändas på, men vi ser det som ett sparande där placeringarna av dina pengar är helt eller till hög grad automatiserade av investeringsrobotar.


Fortsättning på vårt test av fondrobotar 2022

Detta test är som sagt en fortsättning på vårt test från förra året, där vi testade vilken som var den bästa fondroboten 2022. Det inlägget är ett av våra mest lästa och vi hoppas lika många fortsätter följa testet under 2023.

Startade första börsdagen 2022

Testet startade 3:e januari 2022, det vill säga första börsdagen förra året. Vi själva gjorde sen inga justeringar under 2022 och de enda justeringarna som gjordes under 2022 var respektive fondrobots ombalanseringar.

Investerat totalt 140 000 kr i fondrobotarna

När vi startade satte vi, Malin & Alexander, in 10 000 kr var på respektive sju olika robotar. Totalt har vi alltså investerat 140 000 kr i detta test.

Våra bästa fondrobotar 2022

Den robot med bäst resultat 2022 var Alexanders fondrobot – Fundler Smart Hedge. En robot med en avgift på 0,73% och som hedgar sig genom att investera i 25% guld.

Därefter kom Alexanders Nordnet Robosave följt av Malins Nordnet Robosave.

Placering 2022FondrobotFörändring 2022
1:aFundler A-3,55%
2:aNordnet Robosave A-5,92%
3:aNordnet Robosave M-6,48%

Alla presterade klart bättre än index 2022:

 • OMXS30: -15,55%
 • OMXSGI: – 22,39%

Ingen av topp-tre-robotarna från 2022 går att spara i längre

Lite snopet så går dock ingen av våra vinnare ovan att investera i längre. Smart Hedge på grund av ändringar kring börshandlade råvaror (ETC) och Nordnet Robosave har utgått och ersatts av Nordnet One.


Uppsättningen av våra fondrobotar 2023

Olika robotar har mer eller mindre olika inställningar att välja bland. För att jämförelsen ska bli rättvisare valde vi ursprungligen inställningar som liknar respektives robotar så gott det går. Däremot har vi medvetet valt olika risknivå för våra respektive robotar.

Justering första börsdagen 2023

Som sagt kan en inte längre spara i någon av våra topp-tre-vinnare från 2022 och inför 2023 gjorde vi därför nödvändiga justeringar, för att ha med robotar som det faktiskt går att spara i 2023.

För att göra det enkelt och ”inte tänka själva” så omplacerade vi pengarna från dessa robotar till de av aktörerna rekommenderade sparalternativen. Det innebar:

 • Fundler Smart Hedge flyttades över till Fundler Smart Tillväxt
 • Nordnet Robosave flyttades över till Nordnet One*

* Nordnet One ses inte som en strikt fondrobot, men se vår breda definition ovan. När vi sålde av innehaven i respektive Nordnet Robosave fick vi mindre courtage och växlingsavgifter. Vi har justerat för dem i resultatet nedan för 2023.

Risknivå

Malin har för alla robotar en högre riskvilja medans Alexander har en riskvilja på medelnivå. För att åstadkomma detta har Malin såklart valt högre risk där den frågan kommer, men för vissa frågor har Malin även valt längre sparhorisont, så roboten kan ta större risk över tid. Alexander har en medel risknivå och en sparhorisont runt 10 år.

Malin – Hög risk

Alexander – Medel risk

Löpande ombalanseringar

Vi låter varje fondrobot ombalansera som den vill (vissa fondrobotar kan låta en välja om den ska få ombalansera). Att roboten gör detta själv är ju en av poängerna med att låta en robot sköta sparandet åt en. Du ska endast spara och sätta in pengarna i sig, medans roboten sköter själva investeringen och justerar den över tid efterhand som marknaden och läget förändras.

Översikt av våra fondrobotar 2023

I nedan tabell ser ni en översikt över våra respektive fondrobotar 2023 och dess övergripande uppsättningar:

RobotPortfölj och/eller inställningar
Lysa M15-20 år; 100/0 aktier/ränta
Lysa A5-10 år; 73/27 aktier/ränta
BetterWealth M15+år; hög risk
BetterWealth A10+år; medel risk
Fundler MGlobal framtid, Risk 5/7
Fundler ASmart index tillväxt, Risk 4/7
Opti MRisk hög (C)
Opti ARisk medel (B)
Sigmastocks MRisknivå 5/5
Sigmastocks ARisknivå 4/5
Avanza Auto MOffensiv – Auto 6
Avanza Auto ABalanserad – Auto 5
Nordet One MOffensiv
Nordet One ABalanserad
* Ett M efter visar Malins robotar; ett A visar Alexanders
** Portföljerna och inställningarna är de som vi gjort på respektive robot. Möjliga inställningar skiljer sig från robot till robot och graderingarna i risk kan inte jämföras rakt av. Det är inte heller säkert exakt samma inställningar är möjliga idag som de vi gjort.

Vilken är den bästa fondroboten?

Se resultat nedan vilken som är vår bästa fondrobot från vårt test. Vi visar resultat för både 2023 och resultat räknat från starten i 2022.

Men vilken fondrobot är objektivt sett ”bäst” då? Ja det beror ju lite på dig – vad du tycker och hur du vill spara. Men den stora frågan för de flesta är hur bra avkastning roboten ger efter alla avgifter, men även hur stor risk roboten tar.


Resultat fondrobotar 2023

Resultat av våra fondrobotar 2023

Nedan graf visar avkastningen och utvecklingen enbart under börsåret 2023.

Bästa fondroboten 2023-08
Klicka/tryck på bilden för att förstora.

* Resultatet ovan är efter avdrag för mindre courtage och växlingsavgifter i starten av 2023, då de gamla fondrobotarna Nordnet Robosave skiftades till Nordnet One första börsdagen 2023. Avgiften för flytten av de robotarna påverkar alltså ej resultatet här.

Kort kommentar av resultatet

Januari 2023

Nu är det ombytta roller. Malins Sigmastocks tar ledningen efter första månaden 2023 och är den enda som klår index! Det är alltså förloraren från förra året som tar ledningen. Börsen har ju gått klart upp och det är ett helt annat läge nu än förra året. Malins Sigmastocks är kanske den robot som har störst risk, så den bör ju premieras när riskviljan på börsen ökar. Och tvärtom från i fjor, när många aktier dök ordentligt, så gick Malins Sigmastocks istället då klart sämre än de andra.

Februari 2023

Index gick upp kraftigt precis i början av februari, men ingen fondrobot hängde med riktigt.

Malins Sigmastocks ökar ledningen och ligger fortsatt bättre än index. Även Alexanders Sigmastocks knappar in.

Mars 2023

Index svagt ner men alla robotar svagt upp. Med undantag för Sigmastocks som tar kraftiga kliv.

Det känns ganska tydligt att Sigmastocks är svängigare/volatilare än de andra. Sigmastocks var den sämsta 2022 men leder övertygande nu för 2023 när börsklimatet varit mer positivt.

April 2023

Sigmastocks håller i ledningen, men Malins tappar lite och de andra knaprar in på ledningen.

Maj 2023

Malins Sigmastocks håller ledningen, men Malins Fundler ligger nu tvåa efter att ha knappat in stort under maj. Även Malins Lysa tar ett stort hopp och ligger nu trea.

Juni 2023

Malins Sigmastocks håller ledningen och Malins har nu de fyra bästa robotarna halvvägs in i 2023. Malins robotar har högre risknivå än Alexanders och det verkar som att risk lönat sig bättre i 2023 än i 2022, då det var Alexanders robotar som gick relativt bättre överlag.

Juli 2023

Malins Sigmastocks håller ledningen, men nu väldigt knappt mot Malins Fundler. Flera av Malins robotar går bättre, men den bästa av Alexanders är även den Sigmastocks.

Augusti 2023

Börsen dippar och Malins Sigmastocks tappar ledningen till Malins Fundler, som är tätt följt av Malins Nordnet One. Samtliga robotar har nu presterat bättre än index i år än så länge.

Vad vi tycker oss se är att Sigmastocks är mer volatil än de andra fondrobotarna. När börsen gått upp knatar Sigmastocks på bra, men går börsen ner kan Sigmastocks lättare gå ner än mer. Men notera att vi inte har gjort någon närmre statistik analys för att säkert säga att det är så.

Avkastning av våra fondrobotar från ursprungliga starten till augusti 2023

Nedan graf visar avkastningen och utvecklingen sedan starten av vårt test som påbörjades januari 2022 – inklusive alla avgifter sen starten.

Vissa fondrobotar har tagit över stafettpinnen från tidigare robotar och resultatet här är då resultatet från respektive aktör.

Förändringar som gjordes vid starten av 2023

 • Fundler Smart Hedge flyttades över till Fundler Smart Tillväxt
 • Nordnet Robosave flyttades över till Nordnet One
Bästa fondroboten sedan start 2022-01 till 2023-08
Klicka/tryck på bilden för att förstora.

* Resultatet ovan är efter alla avgifter från respektive aktör. En mindre avgift för byte av vissa robotar inför 2023 belastar resultatet här.

Resultat i absoluta kronor för referens

Nedan tabell visar innehavet i absoluta kronor den sista dagen i varje månad 2023 för respektive robot. Detta är alltså datan som i grunden används för att visa utvecklingen i procent i graferna.

Robot – resultat (kr)Start 2022dec 2022jan 2023febmaraprmajjunjulaug
Lysa M10 0009 1209 6719 5569 5659 67510 12710 42810 51010 482
Lysa A10 0009 1509 6039 4639 5159 5999 94510 15810 22210 197
BetterWealth M10 0009 0379 6479 4269 4259 6069 75610 05410 06110 034
BetterWealth A10 0009 1569 6509 4359 4709 6159 7569 9519 9719 956
Fundler M10 0008 7829 4059 2489 3609 5559 94910 14210 31310 227
Fundler A10 0009 64510 11110 04610 10410 31510 52910 67410 82310 779
Opti M10 0009 1319 5839 3699 4299 4849 83110 17210 25310 419
Opti A10 0008 8219 2159 0299 1169 1499 3319 5789 6269 709
Sigmastocks M10 0007 5708 3558 3618 5958 5658 6888 8818 9008 567
Sigmastocks A10 0008 4568 9628 9859 2829 4049 2809 5539 6189 323
Avanza Auto M10 0008 9849 5379 4069 4019 4529 85910 13210 21810 090
Avanza Auto A10 0008 8199 3289 1569 2099 2679 6059 8229 9119 795
Nordnet One M10 0009 3529 7579 6439 6979 84010 27510 57210 65610 794
Nordnet One A10 0009 4089 6899 6019 6349 75510 00610 18710 27010 358
* Ett M efter visar Malins robotar; ett A visar Alexanders.


Översikt över de fondrobotar vi testar 2023

RobotLöpande total avgift *Länk
Lysa - logoc:a 0,35%Lysa >>
Du får rabatt på avgiften i 3 månader om du använder vår reklamlänk
BetterWealth - logo0,31 – 0,74%BetterWealth >>
Fundler - logo0,40 – 1,01%Fundler >>
Opti - logoc:a 0,9%Opti >>
Sigmastocks - logo0,35 – 0,39%Sigmastocks >>
Avanza - logo0,33 – 0,37%*** Avanza Auto >>
Nordnet - logo0,33 – 0,34%*** Nordnet One >>
* avgifter kan variera beroende på inställningar och underliggande fonder och värdepapper. Avgifter för respektive robot samt dess underliggande tillgångar kan variera över tid och värdena i tabellen är därför ungefärliga.
** vissa robotar kan även ha enskilda transaktionsavgifter, så som vid insättningar och uttag.
*** Avanza Auto och Nordnet One kan ses som ”vanliga fonder” snarare än robotar, men detta är deras enkla automatiska sparande. Nordnet hade tidigare fondroboten Robosave, som nu ersatts med Nordnet One.

Disclaimer för vårt test av fondrobotar

 • Vårt test av fondrobotar är helt oberoende
 • Testet är uppsatt av oss så som vi valt att göra det, utan påverkan från någon annan part
 • Ingen robot favoriseras i förutsättningarna för testet
 • Olika robotar har olika inställningar och det är då omöjligt för oss att göra exakt lika inställningar och exakta jämförelser
 • Testet är inte styrt eller påverkat av något av bolagen bakom någon enskild robot
 • En del av länkarna i artikeln är reklamlänkar och vi kan få en mindre ersättning om du använder dem


Informationen på denna sida och sajt är inte och ska inte tas som personlig investeringsrådgivning. Det finns alltid risker med investeringar. Värdet av investeringar kan förändras och det är möjligt att förlora det investerade kapitalet helt och hållet. Historisk utveckling garanterar inte framtida avkastning. Vi tar inte ansvar för investeringar gjorda baserade på information från denna sida och sajt. Gör alltid din egen analys innan en investering.