Billigaste teknikfonden

Bara under de senaste åren har ett flertal teknikfonder med investeringar i diverse IT- och techbolag rusat i höjden. Detta beror inte minst på den tekniska utveckling som sker runt om i samhällen världen över. I och med att vårt samhälle blir allt mer digitaliserat kommer företag som investerar i och satsar på just utvecklingen av teknik och data bli allt större.

Genom att investera i en teknikfond kan du alltså ta del av denna bransch som senaste tiden rönt stora framgångar. Om du vill lära dig mer om teknikfonder och vad de innebär, samt vilken som är den billigaste teknikfonden, kan vi verkligen rekommendera dig att läsa den här artikeln!

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Vad är en teknikfond?

En teknikfond är helt enkelt en fond som investerar i diverse bolag som är verksamma inom IT, teknik och elektronik. Beroende på vilken teknikfond du kollar på kan såklart innehaven variera något – ju bredare exponering och varierande innehåll desto mindre nischad är fonden.

Med tanke på att vårt samhälle och den värld vi lever i blir allt mer digital och allt mer beroende av våra tekniska uppfinningar kan en teknikfond även benämnas som en framtidsfond – det är en satsning på ett område som kommer växa otroligt mycket mer framöver och där det finns mycket att vänta.

Varför köpa en teknikfond?

Precis som med alla olika typer av investeringar som finns att göra är det viktigt att du som investerare är medveten om vad köpet innebär, annars kan det innebära mycket risk och leda till att ditt investerande inte blir så bra som du önskat. Detta gäller även när du ska investera i en teknikfond.

Framgångsrika bolag växer snabbt

I och med att teknik är en samhällsgren som hela tiden växer, utvecklas och blir en allt större del av vår vardag är det troligt att framtidens storbolag också är teknikbolag. Därmed kan en investering i en teknikfond innebära att man kan investera i framtidens storbolag.

De bolag som lyckas växer ofta också rätt snabbt, något som i branschmässiga sammanhang kallas för framgångsraketer – ett företag når stor framgång efter bara en kort period. Detta fenomen kan verkligen bli till din fördel då det kan ge möjlighet till högre avkastning.

Stadig bransch med mycket att vänta

Eftersom teknikfonder satsar på en bransch som också är mer populär än någonsin och viktig för vår vardag så anser en del att dessa bolag inte påverkas lika mycket av konjunktursvängningar.

Många fonder är breda

Många av de teknikfonder som finns att investera i idag investerar i teknikbolag som är verksamma i många olika branscher. Det är alltså inte ovanligt att en fond investerat i företag som är verksamma inom såväl kommunikation och tjänster som tillverkning och produkter. Därmed har många teknikfonder exponering mot många olika branscher och kan därmed sprida sina risker en del.

Vilka risker finns det?

Som vi tidigare var inne på är det viktigt att du som investerare är medveten om vad du går in i för att ditt köp ska leda till avkastning och vinst, inte tvärtom. Trots att teknikfonder överlag har genererat mycket hög avkastning på en inte allt för lång period, finns det även vissa risker med denna typ av investering.

En av dem är just det faktum att en teknikfond är vad man kallar för branschfond, det vill säga en fond som nischar in sig på bolag inom en viss kategori, i detta fall teknikbolag. Detta gör att risken är högre än en sverigefond som delvis investerar i teknikbolag, men också fastighetsbolag, läkemedelsbolag och finansbolag – desto snävare inriktning desto högre risk.

Sen finns det även en annan risk med att gå in i en teknikfond, och det är att många tror att teknikbolagen kommer bli mycket stora i framtiden och därmed är värderingen ofta högre. Om bolagen inte lyckas leva upp till förväntningarna kan det leda till besvikelse.

Varför är låga avgifter viktiga?

En faktor som kan vara väldigt avgörande för resultatet av dina investeringar är vilka avgifter och kostnader fonden i fråga har.

Ju lägre avgift desto lättare är det att gå med vinst, och tvärtom om avgiften är hög. Även detta är lite av en risk då du går in i en teknikfond – det finns nämligen ett antal fonder där avgifterna just är rätt höga.

Höga avgifter minskar chanserna att göra vinst

Men varför är det dåligt? Jo, till att börja med är avgiften, vanligen benämnd som förvaltningsavgift, den kostnad du betalar för att äga en fond. Ju högre avgift fonden har desto högre avkastning måste den generera för att du ska gå med vinst på din investering.

Det innebär att fonden och respektive bolag måste prestera mycket bättre för att investeringen ens ska bli lönsam för dig om avgiften är hög. Annars finns det en risk för att du behöver betala mer i avgift än vad avkastningen faktiskt ger dig, och då gör du varken någon vinst eller får nytta av dina innehav.

Vi hjälper dig hitta lågavgiftsfonder

Däremot är det inte alltid helt lätt att hitta teknikfonder som erbjuder låga avgifter, inte minst om du bara vill investera lite grann och inte lägga så mycket tid på att leta fonder. Som tur är har vi samlat ett antal alternativ då du vill se över den billigaste teknikfonden på marknaden – där kan du investera utan att du behöver oroa dig för höga kostnader!

Vilken är den billigaste teknikfonden?

Teknikfonder kan ha högre avgift än traditionella sverigefonder. Därför tycker vi att det är viktigt att lyfta fram teknikfonderna som har lägst avgift. Nedanför listar vi de fem billigaste fonderna i den kategorin.

Teknikfond (Direktlänk)Årlig avgift (SAVR)
DNB Teknologi 0,90%
SEB Teknologifond0,94%
Skandia Time Global 1,00%
Fidelity Global Technology1,05%
TIN Ny Teknik1,08%
Vi reserverar oss för att priset för fonderna kan vara felaktiga, samt att priserna kan ha ändrats efter publicering.

Vår genomgång visar att den billigaste teknikfonden är DNB Teknologi som har en årlig avgift hos SAVR på 0,90%. Det är inte ovanligt att avgifterna på teknikfonder är över 1,5% och därmed kan de variera kraftigt. Om du letar billiga teknikfonder att investera i kan fonderna ovanför vara ett bra alternativ.

Direktlänk: Köp DNB Teknologi hos SAVR >>

Öppna ett konto hos SAVR och hitta de billigaste fonderna

SAVR är eny aktör som på kort tid vänt upp och ner på fondmarknaden. De erbjuder idag nästan alla fonder som finns på marknaden och för oss är det självklart att investera i fonder via deras plattform. Som vi tidigare skrev är det viktigt att avgiften för fonderna är så låg som möjligt och SAVR har gjort det möjligt att investera i samma fonder som hos Nordnet och Avanza, men avgifterna är lägre, upp till 50% lägre. Att kunna investera i samma fond till ett lägre pris är självklart för oss. Att öppna ett konto är också kostnadsfritt.

Öppna ett kostnadsfritt konto hos SAVR och investera i fonder till en lägre avgift.Informationen på denna sida och sajt är inte och ska inte tas som personlig investeringsrådgivning. Det finns alltid risker med investeringar. Värdet av investeringar kan förändras och det är möjligt att förlora det investerade kapitalet helt och hållet. Historisk utveckling garanterar inte framtida avkastning. Vi tar inte ansvar för investeringar gjorda baserade på information från denna sida och sajt. Gör alltid din egen analys innan en investering.