Länsförsäkringar Global Indexnära analys

Länsförsäkringar Global Indexnära är en av de största och billigaste globalfonderna på marknaden. Fonden följer indexet MSCI World Total Net Return.

Kort om Länsförsäkringar Global Indexnära

Fonden Länsförsäkringar Global Indexnära är en globalfond som funnits väldigt länge och är en storspelare i dagens fondsverige.

Länsförsäkringar Global Indexnära är precis som det låter ett väldigt troget alternativ och så nära vi kan komma en klassisk renodlad och billig indexfond i dag.

Fonden har fått lite negativ uppståndelse kring oklara eventuella avgifter men dessa är sedan länge korrigerade och fonden har, och har alltid haft, billiga och fördelaktiga avgifter.

Innehav i Länsförsäkringar Global Indexnära

Fonden följer indexet MSCI World Total Net Return vilket innebär att man följer MSCI World Index samt återinvesterar utdelningar i fonden automatiskt. Allt räknas. Fonden investerar alltså globalt i stora företag i mid- och largecap sektorerna.

Utveckling i Länsförsäkringar Global Indexnäras

Länsförsäkringar Global Indexnära har varit igång sedan 2013 och har sedan dess fungerat utan problem, och följt sitt index väldigt bra. Fonden är även i skrivande stund den mest ägda fonden på Avanzas fondlista. Bra jobbat Länsförsäkringar!

Fördelar med Länsförsäkringar Global Indexnäras

Fonden har som tidigare nämnt funnits i många år nu, och har fungerat utan problem. Många medier rekommenderar fonden, notera dock att konkurrenter så som till exempel Avanza Zero inte fanns då många av dessa rekommendationer gjordes, därför kan det vara värt att jämför fonden med nya alternativ som idag går att finna på marknaden.

Fonden passar de allra flesta, i princip alla faktiskt. Alla bör ha en globalfond i sitt långsiktiga sparande. Detta är en fond som funnits med ett tag, har förvaltare med stor erfarenhet samt förknippas med mycket låga avgifter; en fast förvaltningsavgift på 0,20 % samt en total avgift på 0,021 %. Billiga indexfonder är precis vad vi rekommenderar att man grundar sitt sparande på.

Fonden har få restriktioner, däremot ett minsta köpbelopp på 100 kr hos Avanza. Därför passar fonden alla, även dig som planerar att lägga undan större belopp.

Fonden har även en hållbarhetsprofil vilket innebär på att investeringarna som görs ska vara hållbara, detta på tre sätt:

  1. Man ska tänka på miljöaspekter och därmed vår planet
  2. Man ska tänka på sociala aspekter och därmed mänskliga rättigheter
  3. Man ska tänka på bolagsstyrningsaspekter och därmed transparens mot aktieägare

Fonden är alltså en mycket allmän fond för den som vill att sparandet ska sköta sig självt. Fondbolaget är trovärdigt och har inga solida anmärkningar, fonden följer även ett index som ska spegla världsutvecklingen.

Nackdelar med Länsförsäkringar Global Indexnäras

En anledning att betala lite extra för Länsförsäkringar Global Indexnära har under en lång period varit just trovärdigheten, fonden har alltid funnits där och inte väckt stora rubriker eller negativ uppmärksamhet.

Fonden lyckades däremot göra bort sig rätt rejält för inte så länge sedan. Fonden har visat upp ett blad där man förklarade att en avgift på 2 % på både köp och sälj kan komma att aktiveras utan förvarning, något som väckte stort intresse på finansbloggar och inte minst på Twitter.

Rubriker så som ”Varning för Länsförsäkringar Global Indexnära!” dyker upp när man söker information om fonden, och många ratar den nu av ren princip. Låt oss ta en titt på vad Länsförsäkringar gjort med sin fond Global Indexnära.

Här reagerades det i huvudsak på två olika saker. Avgiften var otydlig, den förekom inte då man köpte fonden på Avanza eller andra plattformar än just Länsförsäkringars. Reaktioner kring storlek på avgiften undkom man inte heller så lätt, ingen annan indexfond i denna storleken har en sådan avgift.

När det kommer till avgiftens tydlighet framkom på Twitter och i andra medier att eftersom denna avgiften bara deklareras på Länsförsäkringars plattform blir bara deras kunder drabbade, detta är så klart jättekonstigt.

Det vill säga, köper eller säljer du Länsförsäkringar Global Indexnära på Länsförsäkringar betalar du en avgift på upp emot 2 %. Köper eller säljer du däremot samma fond via en annan bank, till exempel Avanza, så betalar du inte dessa avgifter över huvud taget. Man straffar alltså sina egna kunder.

Sedan dess har man tagit bort avgiften då den inte skulle kunna krävas ut på något sätt när det gäller majoriteten av fondinnehavarna. Därför känns det hela väldigt ogenomtänkt, och mycket negativ publicitet går nu att hitta kring fonden och dess namn.

Ska man köpa Länsförsäkringar Global Indexnära?

Tror man på en global uppgång bland storbolagen i aktiemarknaden samt gillar fonden, dess specifikationer samt förvaltare är fonden ett bra köp bland globalfonderna.

Någon större risk för att fonden ska gå förlorad kan vi inte se, fonden är i dagsläget väldigt stor och det var ett tag sedan ”avgiftsincidenten” inträffade.

I allmänhet är detta en väldigt bra fond, den fungerar och har alltid fungerat. Skulle Länsförsäkringar få för sig att man vill bli av med kritiken angående de omdebatterade avgifterna nu när man strukturerat om fonden och tagit bort avgiften skulle man till exempel kunna byta namn på fonden, men någon omfattande förändring som skulle kunna drabba fondens kunder kan vi i nuläget utesluta.

Fonden har länge haft ett bra ryckte och denna avgift, som aldrig tagits ut och nu dessutom är borttagen ska förhoppningsvis inte påverka fonden i någon större utsträckning. Vi har ett fortsatt förtroende för Länsförsäkringar Global Indexnära och tror att den innebär minimal institutionell risk för sparare.Informationen på denna sida och sajt är inte och ska inte tas som personlig investeringsrådgivning. Det finns alltid risker med investeringar. Värdet av investeringar kan förändras och det är möjligt att förlora det investerade kapitalet helt och hållet. Historisk utveckling garanterar inte framtida avkastning. Vi tar inte ansvar för investeringar gjorda baserade på information från denna sida och sajt. Gör alltid din egen analys innan en investering.