Hur maximera chansen för tilldelning vid IPO / Börsnotering – [Förklarat]

Börsnoteringar blir allt oftare övertecknade i takt med att fler och fler intresserar sig och investerar i aktier på börsen. Intresset för IPO:er ökar och en del aktier övertecknas med flera 100% och trycket blir sen ofta väldigt stort första handelsdagen. Fler och fler tecknar därför också aktier i rent spekulativt syfte. De förväntar sig att aktien kommer gå upp när handeln öppnar och planerar sen sälja på uppvägen innan aktien hittat en nivå att stabilisera sig runt. Men vare sig du vill investera långsiktigt eller kortsiktigt i en aktie som börsintroduceras så kan du maximera din chans för tilldelning. Fortsätt läsa för att se vad du kan göra för att maximera dina tilldelningschanser vid en IPO (börsnotering).

Inlägget innehåller reklamlänkar.


Vad är en börsnotering / IPO / börsintroduktion?

Börsnotering, IPO (Initial Public Offering) och börsintroduktion är olika ord och begrepp för samma sak. Det är en notering på börsen av ett privat bolag, där del av bolagets aktier i och med noteringen säljs till investerare, privatpersoner och andra aktörer och företaget blir därmed publikt. Efter noteringen kan bolagets aktier sen köpas och säljas av alla aktörer på den publika marknaden – börsen.

När ett bolag noteras erbjuds en viss mängd aktier till investerare, privatpersoner och andra aktörer. Vill du då köpa en del av dessa aktier skall du teckna aktier. Förutsättningarna för att teckna sig, vilka aktörer som kan teckna, för hur mycket och så vidare bestäms av bolaget, eller bolaget tillsammans med de andra finansiella institutioner och investerare som är involverade i arbetet med själva börsnoteringen.

Vad är teckningskurs?

Det är den kurs som aktierna säljs för vid börsnoteringen. Teckningskursen kan vara fast och förutbestämd, men den kan också ha ett spann där den slutliga kursen fastställs efter teckningsperiodens slut, men innan aktien kan handlas på börsen.

Vad är teckningsperiod?

Det är under den tid, datum och klockslag, som en kan teckna sig för aktier. Notera att en teckningsperiod kan ha precisa klockslag när den stänger, vilka inte alls behöver sammanfalla med börsens öppettider eller dygnets slut.

Vad är minsta teckning?

Det är det minsta antal aktier en måste teckna sig för. Ofta, men inte alltid, sätts också stegar för hur många aktier en kan teckna. Till exempel att en måste teckna sig för minst 100 aktier och sedan i jämna tal om 50 aktier.


Detta kan du göra för att maximera dina chanser för tilldelning

Du har kanske redan tecknat dig för ett antal IPO:er, men bara fått några få aktier, eller kanske blivit utan helt och hållet. Vem som faktiskt får aktier bestäms av bolaget och de involverade i börsnoteringen, men du kan göra en del för att öka dina chanser.

Ha konton hos både på Avanza och Nordnet

Olika börsnoteringar kan tecknas hos olika mäklare. Ibland hos flera, men ibland endast hos en enskild exklusiv mäklare som du ju då måste ha konto hos. Om du vill ha chans på alla olika börsnoteringar måste du ha konton på både Avanza och Nordnet. Har du inte redan det så skaffa konton nu, det är enkelt och kostar inget att ha konton hos dem.


Ha flera och olika konton hos varje aktiemäklare

På en del börsnoteringar kan du teckna dig på flera olika konton på samma aktiemäklare. Det är också olika vilken typ av konton som du kan teckna dig genom.

ISK – investeringssparkonto – är det de flesta har och som är det vanliga för att teckna sig. Men du kan ibland också teckna dig på andra konton, som till exempel KF – kapitalförsäkringskonto och TJP – tjänstepensionskonto.

Du kan också ha fler konton av samma typ, till exempel flera ISK och genom att teckna dig på flera konton ökar du dina chanser.

Men det är alltid upp till bolaget och de involverade i börsnoteringen som sköter den faktiska tilldelningen och huruvida de sen väljer att ge tilldelning på flera konton till samma person.

Uppfyll särskilda villkor för förtur

Vid en del börsnoteringar anges även särskilda villkor för att kunna få förtur. Dessa villkor är helt specifika för den enskilda börsnoteringen och du får hålla koll om där finns några sådana villkor för den aktuella IPO:n.

Det är inte så vanligt med sådana villkor, men när de finns kan de till exempel vara att du skall vara kund hos eller använda det aktuella bolagets tjänster. Hur du visar att du uppfyller eventuella särskilda villkor framgår i den specifika IPO:n.

Glöm inte att ha kapital på kontona när teckningsperioden avslutas

Detta kanske låter självklart, men det är flera som missar detta. Särskilt för den aktiva investeraren kanske det kan vara lätt att investera tillgängligt kapital på kontot av bara farten. Men pengarna var ju menade till IPO:n som du nyligen tecknat dig för.

Notera när teckningsperioden avslutas och se till att du då har pengar på kontot som täcker hela det belopp du tecknat för. Annars blir du garanterat utan.


Risk med att maximera chansen för tilldelning

På en del börsnoteringar är det svårt att ens få en liten tilldelning. Men på de mindre attraktiva och inte så populära noteringarna har en större chans. Men risken finns då, vid dessa mindre attraktiva noteringar, att du får du en hygglig tilldelning på flera konton på en aktie som marknaden inte gillar. Det kan visa sig efter noteringen att bolaget och aktien inte är så efterfrågad och kursen går ner direkt efter börsnoteringen. Då sitter du där med en massa aktier som gått ner direkt och är svåra att sälja till en för dig ok kurs. Det kan vara bra att vara förbered på detta och om det händer så vet du bättre om du ska sälja och ta förlusten direkt eller om du ska vänta och se om marknaden handlar upp aktien framöver.


Sammanfattning

Här är en kort sammanfattning vad du kan göra för att maximera dina chanser för tilldelning vid börsintroduktioner.

  • Ha konton hos både Avanza och Nordnet – Teckna dig sen på båda (om möjligt)
  • Ha flera konton hos respektive aktiemäklare – Teckna dig sen på flera de olika konton (där möjligt)
  • Kolla upp om det finns villkor för eventuell förtur och se i så fall till att uppfylla dem
  • Glöm inte att ha pengar för hela din teckningsansökan på respektive konto när teckningsperioden avslutas

Förbered dig för nästa IPO du vill teckna dig för och skaffa konton hos både Avanza och Nordnet.
Informationen på denna sida och sajt är inte och ska inte tas som personlig investeringsrådgivning. Det finns alltid risker med investeringar. Värdet av investeringar kan förändras och det är möjligt att förlora det investerade kapitalet helt och hållet. Historisk utveckling garanterar inte framtida avkastning. Vi tar inte ansvar för investeringar gjorda baserade på information från denna sida och sajt. Gör alltid din egen analys innan en investering.