Ränta på ränta – kalkylator

Vad innebär egentligen ränta på ränta? Att verkligen förstå och utnyttja den stora effekten av ränta-på-ränta är kärnan i allt långsiktigt sparande. Ju tidigare i livet en lär sig detta, desto mer kan en dra nytta av den. Men det är aldrig försent att börja spara och nyttja ränta-på-ränta-effekten, den är märkbar efter bara några års sparande.

Lorem ipsum…