SaveLend eller Lendify

Är du intresserad av att investera dina pengar i det som man kallar för P2P lending? Då är både SaveLend och Lendify två plattformar som kan passa dig bra! Peer to Peer lending, som det står för, innebär att man som privatperson kan ta lån via andra privatpersoner.

Både SaveLend och Lendify erbjuder liknande tjänsterna, men det finns några skillnader som kan vara bra att veta om. Därmed kan de olika plattformarna passa för olika personer. Vilken plattform är egentligen bäst, och vilken kan passa dig bäst? Vi går igenom allt du kan tänkas vilja veta om SaveLend och Lendify i den här texten!

Inlägget innehåller reklamlänkar.


Vad är SaveLend?

Precis som nämnt i inledningen är SaveLend, och även Lendify, en plattform för P2P lending, alltså Peer to Peer lending som det står för. På svenska översätts detta begrepp till Person till person lån, vilket alltså innebär att man som privatperson kan låna av eller låna ut till en annan privatperson.

Kort och gott är SaveLend en låneförmedlingstjänst för privatpersoner. Istället för att behöva gå via en mellanhand, så som en bank, kan du via SaveLend ta lån som privatperson. Företaget startade år 2014 och har sen dess vuxit väldigt bra. SaveLend var faktiskt det första företaget att starta denna P2P- tjänst i Sverige och är idag den äldsta av dem. Skillnaden mot en vanlig bank är att det är privatpersoner och företag som kan låna ut sina egna pengar till andra personer.

Hela plattformen går ut på att olika privatpersoner och företag investerar sina pengar i olika lån, vilket då i sin tur är det som finansierar lånen till personerna som ansöker om att få lån. Du som låntagare får betala en relativt låg ränta på lånet, och du som låneutgivare för avkastning på dina pengar.

SaveLend tar i sin tur endast en avgift på ett visst antal procent på din intjänade avkastning. De tjänar alltså bara pengar när du tjänar pengar. Ett riktigt bra sätt att både investera i andra projekt, samt att få smarta lån.

Det som dock främst skiljer SaveLend från andra liknande tjänster är att SaveLend även erbjuder olika företag att ta del av låneförmedlingar på samma sätt. Precis som att privatpersoner kan låna av andra privatpersoner kan även företag göra det samma. De har en bred portfölj av utlåning och kan erbjuda passande tjänster för de flesta.


Vad är Lendify?

Trots att de olika P2P- lending plattformarna som finns på marknaden idag ofta har en del olika egenskaper visar det sig att Lendify och SaveLend har rätt liknande sådana. Som vi nämnde är det inte helt vanligt att plattformen även erbjuder P2P- tjänster till företag. Dock gör både SaveLend och Lendify det.

Även Lendify startades år 2014 och har sen dess lockat till sig en bred skara av kunder. De ville helt enkelt erbjuda bättre villkor för de privatpersoner som var i behov av att låna pengar. Samtidigt ville de att allt fler skulle ha möjligheten att investera på ett smart och tryggt sätt.

Precis som SaveLend är Lendify en Peer to Peer plattform som erbjuder privatperson att låna av andra privatpersoner. På marknadsplatsen möts både långivare och låntagare för att kunna kommunicera och hitta den lånelösning som passar bäst. Här får du även företag vara delaktiga i att investera eller ta lån.

Företagen eller privatpersonerna som vill investera är då också dem som ser till att lån kan ges ut. Lendify ger dig möjligheten att låna smart och tryggt utan dyra mellanhänder.


Tjänsterna

Så hur skiljer sig Lendify från SaveLend, och tvärtom? Som tidigare nämnt är de två plattformarna rätt lika varandra i och med att de båda sysslar med P2P- lån där även företag kan gå in och bli delaktiga i processen. Sen finns det såklart vissa skillnader också.

Skillnader mellan SaveLend och Lendify

Den största skillnaden är väl framförallt att SaveLend även erbjuder sina kunder att investera i andra kredittyper än just privatlån. Dessa kan vara företagslån, inkassoportföljer och fakturaköp. Det då i samband med P2P- lån för både privatperson och företag.

Lendify har istället valt att endast fokusera på P2P lån, men både för privatpersoner och företag. Utöver det erbjuder Lendify möjligheten att sälja av lån på förtid om man som investerare behöver pengarna i förtid. SaveLend har ingen andrahandsmarknad just nu, men planerar att släppa en liknande tjänst som Lendify innan slutet av 2020.

En sak som skiljer sig mycket mellan de olika plattformarna är avgifterna, där SaveLend tar betydligt lägre avgifter än Lendify. Vi kommer gå in mer på avgifterna senare.

Likheter mellan SaveLend och Lendify

Utöver det är tjänsterna rätt lika varandra. De båda startades år 2014 och har vuxit väldigt mycket sen dess. Både företag och privatpersoner är välkomna att bli kund hos plattformarna, och de båda kan antingen investera i lån eller ansöka om att få lån.

Tack vare att de inte heller arbetar med några mellanhänder utan låter allt ske direkt på plattform slipper man onödiga avgifter och räntor på både lån och investering. Det finns även möjlighet att investera i olika lån där då också villkor, avkastning, löptid och risk varierar.


Avgifter

I frågan om pris anser vi att SaveLend levererar bäst av de två plattformarna. SaveLend tar en fast procentuell avgift på 10% av din intjänade avkastning. Med andra ord tar de inga avgifter eller räntor om du inte har satt in några pengar eller investerat i några lån.

De tjänar helt enkelt bara pengar om du gör det. Avgiften är också en av de lägre på marknaden. Lendify har istället en rörlig procentuell avgift som baseras på hur riskfylld investeringen är. I dagsläget ligger avgiften på i snitt 4 % på det investerade beloppet, vilket innebär att avgiften du måste betala baseras på hur du presterar i form av avkastning.

Detta kan dock både vara bra och dåligt. Tjänar du pengar och gör en viss avkastning på investeringarna kommer din ränta bli högre ju bättre det går. En fördel är däremot att de inte drar några avgifter om du inte tjänar pengar, precis som SaveLend. Lendify tar även en viss serviceavgift, men endast från låntagaren.

SaveLendLendify
Investerat kapital på plattformen10 000 kr10 000 kr
Avkastning i %9 %9 %
Avkastning i kr900 kr900 kr
Avgift10 % av avkastningen4 % av investerat kapital
Avgift i kr90 kr400 kr
Avkastning efter avgifter810 kr500 kr

Exemplet visar att avkastningen blir högre och avgifterna lägre hos SaveLend om avkastningen innan avgifter är lika hög.


Avkastning

Kollar vi istället på avkastningen hos de två tjänsterna skulle vi även vilja säga att SaveLend presterar bäst. Hos SaveLend sägs det att du får en genomsnittlig avkastning på 7-9% efter att SaveLends avgift, medan den genomsnittliga avkastningen hos Lendify ligger på mellan 4-6% efter Lendifys avgift. Det finns såklart ingen garanti hos någon av plattformarna, men genomsnittet säger också mycket.


Tillgänglighet

Hur är tillgängligheten hos SaveLend respektive Lendify? Enligt oss är både sidorna överlag väldigt användarvänliga. De är enkla att söka sig fram på, innehåller mycket användbar och hjälpsam information om ämnet, och det känns helt enkelt både tryggt och bekvämt.

De båda finns även tillgängliga för såväl privatpersoner som företag. Något vi anser är lite bättre med just SaveLend är att de även erbjuder andra kredittyper än privatlån. Det i sig gör sidan mer tillgänglig för flera användare!

Däremot skulle vi nog ändå vilja säga att Lendify är snäppet vassare när det kommer till just layout och design. Det hela känns lite mer seriöst och proffsigt, och allt är lite mer åt det sparsamma hållet. Det finns gott om kategorier, men allt är mycket välordnat och strukturerat. SaveLend upplevs som något mer rörig och plottrig.

En fördel är dock att båda plattformar erbjuder en riktigt välgjord sida för mobilanvändare. Även där är det lätt att navigera, det känns tryggt och trivsamt, och det finns hjälp att få på enkla sätt. Även processerna om att registrera sig och bli kund är riktigt behagliga.


Fördelar med SaveLend

Anser vi att SaveLend presterar bäst? Ja, i alla fall gällande vissa aspekter. Enligt oss ligger de främsta fördelarna hos SaveLend i deras låga avgift, deras breda portfölj av investeringsmöjligheter, samt deras erfarenhet kring ämnet.

I och med de flera valmöjligheterna som finns på sidan innebär det också att allt fler kunder kan hitta en lånetyp eller investering som passar dem. Den låga avgiften gör också att sidan känns mer pålitlig då de endast tjänar pengar på att du gör det.

Avkastningen har också varit hög historiskt! Vi anser att sidan känns enkel och smidig samtidigt som det finns mycket hjälp att få på olika sätt. Dessvärre har inte SaveLend en andrahandsmarknad för sina lån idag vilket innebär att det i dagsläget inte går att få ut alla pengar i förtid. Men överlag främst fördelar, och de riktigt bra sådana.


Fördelar med Lendify

Till skillnad från SaveLend upplevs Lendify som en något mer professionell och seriös plattform om man kollar på design och erfarenhet. De främsta fördelarna med Lendify är också att de endast tar betalt om du investerat/lånat något, att de endast fokuserar på en nisch, samt att de finns en andrahandsmarknad.

Det gör att Lendify kan upplevas som något mer flexibelt och tillgängligt. Sen tar de inte heller några onödiga avgifter och det finns mycket användarvänlig information att ta del av.


Vår rekommendation

Frågar du oss skulle vi säga att SaveLend presterar bäst på de flesta aspekter för dig som investerare. De har låga avgifter som baseras på avkastningen, de ger en hög avkastning, det finns ett flertal olika kredittyper att investera i, och de har lång erfarenhet inom branschen.

Det innebär att det finns mycket att ta del av vilket i sig gör att plattformen blir tillgänglig för flera användare. Lendify är även det en mycket bra plattform på sina sätt, men avgifterna är högre och avkastningen lägre.

Därmed tycker vi att SaveLend är det bättre alternativet för dig som sprida riskerna och investera i krediter – vi anser att det är en bättre plattform för låneförmedling både för företag och privatpersoner!
Informationen på denna sida och sajt är inte och ska inte tas som personlig investeringsrådgivning. Det finns alltid risker med investeringar. Värdet av investeringar kan förändras och det är möjligt att förlora det investerade kapitalet helt och hållet. Historisk utveckling garanterar inte framtida avkastning. Vi tar inte ansvar för investeringar gjorda baserade på information från denna sida och sajt. Gör alltid din egen analys innan en investering.