Volvo analys

Volvo grundades 1927 och är en av Sveriges störta företag. Nu har man sålt ut bilproduktionen men sysslar fortfarande med bland annat lastbilar och bussar.

Kort om Volvo-aktien

Volvo AB (aktiebolag) är ett varumärke för personbilar tillverkade & utvecklade av Volvo Personvagnar AB. Volvo AB är även varumärke för lastbilar, bussar, truckar, anläggningsmaskiner och marin- och flygmotorer tillverkade & utvecklade av Volvokoncernen. År 1999 såldes dotterbolaget Volvo Personvagnar AB till de amerikanska företaget Ford Motor Company som senare år 2010 sålde vidare det till den kinesiska koncernen Geely Holding Group. För Volvokoncernen låg nettoomsättningen på 304 miljarder kronor helåret 2017, en stigning på hela 11% från förra året och rörelseresultatet uppgick till cirka 30 miljoner kronor vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,1%.

Volvos historik och verksamhet

År 1926 grundades företaget Volvo AB av Assar Gabrielsson och Gustav Larson. De blev vd respektive vice vd över företaget, samt Larson som teknisk chef. När Volvo grundades var det grundat som ett dotterbolag till SKF(Svenska kullagerfabriken). Hela affärsidén bakom företaget Volvo hade sina rötter redan år 1924 då kompanjonerna började diskutera om tillverkning av bilar. De hade idén om att tillverkar 4000 bilar per år helt själva, vilket kom att bli Volvos främsta affärsidé, de detta var nytt. De övertygade senare ledningen inom SKF att tillverkning av bilar skulle vara en lönsam verksamhet och att mycket vinst skulle falla till företaget. 1926 började företaget tillverka bilar i namnet Volvo AB

Ordet Volvo var först ett namn på kullager inom SKF, men som senare blev namn på själva företaget Volvo AB. Order volvo är latin och betyder “jag rullar” vilket drar slutsatser till att företaget tillverkar transportmedel, detta har kommit väl in i samhället och är en stor identitet för företaget Volvo AB. Flera gator i svenska städer har tagit efter Volvo-namnet exempelvis Volvogatan i Göteborg.

Svensken Helmer MasOlle designade volvo-emblemet, en ring med pil vilket är den kemiska förteckningen för järn. Med emblemet vill företaget visa att deras bilar är “Den svenska vagnen” byggd med svenskt järn och stål “det bästa i världen”. Genom emblemet och “garantin” känner sig köpare trygga och nöjda med Volvos produkter. Detta spelade stor roll för företaget och genom emblemet såldes bilarna mer.

1926 slöts ett avtal mellan Pentaverken i skövde och Volvo där Pentaverken skulle tillverka motorerna i bilarna. Den första motorn på en volvo bil i historien var på 28 hästkrafter och var betecknad DA. På hösten 1926 flyttade företaget in i sitt första kontor, vilket låg i Hisinge Göteborg. Lokalen var köpt av SKF och var en av Nordkulans (Nordiska Kullager Fabriken) som blev uppköpt efter deras konkurs. Den första serietillverkade bilen rullade ut ur lundbyfabriken den 10:de april 1927. Bilserien hette Larson, men blev senare omdöpt efter motorn i bilen (ÖV 4).

Under 1930-talet byggdes hela Volvokoncernen ut och hade fabriker runt om i hela Sverige. De tillverkade bilar i flera nya serier och vinsterna fortsatta öka stort. 1933 presenterade Volvo sin nya bil vid namn Venus Bilo. Det var en väldigt avancerad,strömlinjeformad bil. Detta väckte stor uppmärksamhet, men även mycket kritik. Den blev hånad i pressen och sålde dåligt, det blev inte ens någon serietillverkning. Bilmodellen presenterades igen 1936 då bilen sålde mycket bättre.

År 1938 startades den första serviceskolan från Volvokoncernen, huvudsakligen med föredrag och servicemöten för reparatörer runt om i Sverige. Den utvecklades och expanderade 1951 då skolan fick egna lokaler på Volvo i Göteborg.  Där fanns specialinredda lokaler med en välutrustad verkstads- och verktygsutrustning, speciella avdelningar för dieselservice och bilelektriska arbeten.  År 1954 hade Serviceskolan uppnått 1000 elever.

Under 1940-talet hade Volvokoncernen sina motgångar då de militära materialet inte såldes så bra. Dock så såldes deras bilmodell Volvo PV 444 bra och år 1944 lanserade Assar Gabrielsson en reklamkampanj med slogan “Volvos värde vara”. Denna slogan användes in på 1970-talet och är en stor del av Volvos identitet.

Volvos utveckling

Bilserien Volvo PV 444 fick företaget stora framgångar genom. Den lanserades i slutet av 1940- talet och under 1950- talet så såldes den i nästan 200 000 exemplar. Tillverkningen av den modifierade versionen 544 slutades sälja, men på de 21 åren hade versionen sålts i nästan 440 000 exemplar världen runt. Volvo Amazon gjorde även stor framgång inom försäljningen. Den såldes i ca 667 000 exemplar mellan åren 1956 – 1970. Framgångs åren skedde alltså under 1950-talet och framåt.

Fördelar med Volvo-aktien

Sedan introduktionen på börsen så har Volvo AB gjort en en stor utveckling under lång period. Aktien har haft några krascher sedan starten som exempelvis jätte-kraschen 2007 då aktievärdet sjönk med cirka 70 procent och stor kritik riktades mot Volvo för deras misstag.

Men på de senare åren så har Volvo-aktien tagit ikapp och i slutet av 2017 låg aktiens värdet så högt som det någonsin varit. Detta kan ha varit en effekt av Christer Gardells placeringar i bolaget och därmed strukturella förbättringar som han med sitt bolag Cevian Capital planerar att göra.

Nackdelar med Volvo-aktien

Volvokoncernen har under många år fått kritik för att vara “för samlade”, allt sker under ett namn och likadant. Enligt en artikel publicerad av expressen så tycker storägaren Christer Gardell (Ägare för investmentbolaget Cevian Capital) att lastbils koncernen borde delas in i 3 delar och var och en introduceras på börsen, för sig själva. De ska delas in i Volvo Trucks, Volvo Penta och Volvo CE – med syftet att renodla lastbils verksamheten. Förslaget har fått splittrade åsikter på många håll, kritik från facket så som:

Vi känner att vi har mycket synergier i dag med gemensamma plattformar och IT-lösningar. Vi tror tvärtom att man behöver ha ännu öppnare dörrar mellan bolagen i Volvo AB.


Peter Månsson, facklig företrädare för Sveriges Ingenjör på Volvo, till Ekot.

Men förslaget får även stöd från andra håll. Storägaren AMF, med aktier för nio miljarder i Volvo, tror att en renodling mot lastbilar är rätt väg att gå.

Kritik har även kommit från facket på Volvokoncernens satsningar som har gjorts såväl inrikes som utrikes.. I Sverige har 3 000 industriarbetare anställts de senaste åren och billtillverkaren menar att nästan hälften av de elva miljoner dollarna som investerats i Volvos omställning har spenderats i Sverige (Rapport gjord 2017).

Facket IF Metall på Volvo Cars menar att mer pengar bör spenderas och satsas i Sverige i stället för utomlands.

Så här argumenterar facket:

Långsiktigt kan det vara ett problem, i alla fall i en nedgång. Då kan det ju bli problematiskt att upprätthålla sysselsättningen som den ser ut i dag.

Glenn Bergström, vice ordförande för IF Metall och som också sitter i företagets styrelsen, till Ekot.


Glenn Bergström, vice ordförande för IF Metall och som också sitter i företagets styrelsen, till Ekot.

Men även så här, vilket väcker bekymmer enligt fackliga sidor:

Det ligger en investeringsgrad i Sverige, men vi anser inte att den är tillräcklig. Det finns stora investeringar som behöver göras i Göteborg. Det finns mycket ersättningar som måste göras i Olofström. Vi pratar inte om volym uppgångar, utan om ersättningar för äldre utrustning.


Glenn Bergström, vice ordförande för IF Metall och som också sitter i företagets styrelsen, till Ekot.

Glenn Bergström, vice ordförande för IF Metall och som också sitter i företagets styrelsen, till Ekot.

Volvo AB har även fått kritik för usel lönsamhet, sjunkande aktiekurs, bristande jämställdhet, frågetecken kring misstänkt kartell och osmakliga ersättningsnivåer, vilket framförallt kom fram under stämman i Konserthuset i Göteborg 2015. Volvo har avsatt cirka 3,8 miljarder kronor i eventuella böter sedan utredningen för kartellbildning öppnades, men vd:n Olof Persson var tystlåten. Han hänvisade till sekretess.

Vi tar naturligtvis väldigt allvarligt på utredningen och samarbetar fullt ut med EU-kommissionen

Glenn Bergström, vice ordförande för IF Metall och som också sitter i företagets styrelsen, till Ekot.


Glenn Bergström, vice ordförande för IF Metall och som också sitter i företagets styrelsen, till Ekot.

Ska man köpa Volvo-aktien?

Storägaren Christer Gardell som styrt upp flertalet bolag för att göra dem mer lönsamma menar att man borde dela upp Volvo i ytterligare delar för att maximera lönsamheten. Får Cevian Capital igenom detta kan aktien vara riktigt köpvärd.

Volvo är efter en lång och dyster period på på väg upp och nådde nyligen sin högsta punkt någonsin. Christer Gardell är igång med sitt arbete om att smala ner bolaget och dela upp detta i flera mer fokuserade delar.

Samtidigt får dessa förslag från Cevian Capital stort stöd i media och bland investerare. Går detta som planerat och dessa strukturförändringar sker relativt snabbt bör bolagen snabbt kunna hitta fokus kring sina segment och kostnader bör kunna strykas, och lönsamheten öka.

Sätter däremot styrelsen och resten av ägarna stopp för Christer Gardells planer om smalare fokus för Volvo kan ägarna bli besvikna kring utvecklingen och aktien kan falla som den gjorde innan Cevian Capitals intåg i bolaget, resultatet av detta återstår att se.Informationen på denna sida och sajt är inte och ska inte tas som personlig investeringsrådgivning. Det finns alltid risker med investeringar. Värdet av investeringar kan förändras och det är möjligt att förlora det investerade kapitalet helt och hållet. Historisk utveckling garanterar inte framtida avkastning. Vi tar inte ansvar för investeringar gjorda baserade på information från denna sida och sajt. Gör alltid din egen analys innan en investering.