Bästa fondroboten 2024 – Stort test – [Resultat maj]

Vi testar nu vilken som ska bli den bästa fondroboten 2024! Detta är en direkt fortsättning på testet vi startade 2022. Vi gjorde nödvändiga justeringar inför 2023 och vi har nu även gjort justeringar inför testet 2024. Läs mer nedan om uppsättningen.

Detta test kommer uppdateras månadsvis under 2024 med resultatet för varje månad. Så kom tillbaka för att se fortsatt löpande resultat av vårt test.

Inlägget innehåller reklamlänkar.

Investeringar i aktier, fonder, krediter, kryptovalutor, råvaror och andra värdepapper innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.


Fondrobotar och sparrobotar vi testar 2024

Nedan ser ni en översikt av de robotar vi testar 2024. Den stora förändringen i 2024 är att Fundler inte längre finns med som alternativ för konsumenter.

Levler har ersatt den tidigare fondroboten Fundler, men Levler har ingen fondrobot per definition. Vi har dock låtit våra pengar som flyttades automatiskt från Fundler till Levler ligga kvar och har då också med resultatet från Levler här.

FondrobotLöpande total avgift *Länk
Lysa - logoc:a 0,35%Lysa >>
Erbjudande: Rabatt på avgiften i 3 månader om du använder vår reklamlänk.
BetterWealth - logo0,31 – 0,74%BetterWealth >>
Levler - logo******** Levler >>
Opti - logoc:a 0,9%Opti >>
Sigmastocks - logo0,35 – 0,39%Sigmastocks >>
Avanza - logo0,33 – 0,37%*** Avanza Auto >>
Nordnet - logo0,33 – 0,34%*** Nordnet One >>
0 kr i courtage och fondavgifter (enligt villkor). Läs mer om Nordnets Kom igång-erbjudande >>
* avgifter kan variera beroende på inställningar och underliggande fonder och värdepapper. Avgifter för respektive robot samt dess underliggande tillgångar kan variera över tid och värdena i tabellen är därför ungefärliga.
** vissa robotar kan även ha enskilda transaktionsavgifter, så som vid insättningar och uttag.
*** Avanza Auto och Nordnet One kan ses som ”vanliga fonder” snarare än robotar, men detta är deras enkla automatiska sparande. Nordnet hade tidigare fondroboten Robosave, som nu ersatts med Nordnet One.
**** Levler skall ses som ”vanliga fonder” snarare än robotar.

Notering av ordvalet ”fondrobot” och dess definition

Vi använder här en bred definition av ordet ”fondrobot”.

Det finns flera synonyma eller likvärdiga ord för fondrobotar och vi använder dem alla likvärdigt här: fondrobot; robotrådgivare; sparrobot; investeringsrobot; aktierobot och även det enkla robot.

Ordet fondrobot rent ordagrant utesluter egentligen sparande som inte är i just fonder. Men då ordet fondrobot är det mest väletablerade använder vi det här för samtliga sparrobotar, även om vissa robotar sparar med aktier och andra värdepapper och inte ordagrant är enbart ”fondrobotar” då.

Vad som menas med ordet ”robot” här kan också vridas och vändas på, men vi ser det som ett sparande där placeringarna av dina pengar är helt eller till hög grad automatiserade av investeringsrobotar.


Fortsättning på vårt test av fondrobotar 2022 & 2023

Detta test är som sagt en fortsättning på vårt test 2022 , där vi testade vilken som var den bästa fondroboten 2022 samt den bästa fondroboten 2023.

Dessa inläggen är våra mest lästa och vi hoppas lika många fortsätter följa testet under 2024.

Startade första börsdagen 2022

Testet startade 3:e januari 2022, det vill säga första börsdagen förra året. Vi själva gjorde sen inga justeringar under 2022 och de enda justeringarna som gjordes under 2022 var respektive fondrobots ombalanseringar.

Investerat totalt 140 000 kr i fondrobotarna

När vi startade satte vi, Malin & Alexander, in 10 000 kr var på respektive sju olika robotar. Totalt har vi alltså investerat 140 000 kr i detta test.

Våra bästa fondrobotar 2022

Den robot med bäst resultat 2022 var Alexanders fondrobot – Fundler Smart Hedge. En robot med en avgift på 0,73% och som hedgar sig genom att investera i 25% guld.

Därefter kom Alexanders Nordnet Robosave följt av Malins Nordnet Robosave.

Placering 2022FondrobotFörändring 2022
1:aFundler A-3,55%
2:aNordnet Robosave A-5,92%
3:aNordnet Robosave M-6,48%

Alla presterade klart bättre än index 2022:

 • OMXS30: -15,55%
 • OMXSGI: – 22,39%

Våra bästa fondrobotar 2023

Placering 2023FondrobotFörändring
1:aSigmastocks M18,52%
2:aSigmastocks A17,32%
3:aLysa M15,96%

Alla nära index, men OMXSGI (Stockholmsbörsen inkl. utdelningar) var faktiskt något bättre:

 • OMXS30: 17,26%
 • OMXSGI: 18,82%

Ingen av topp-tre-robotarna från 2022 går att spara i längre

Nordnet Robosave har utgått och ersatts av Nordnet One.

Fundler har helt slutat erbjuda spartjänster till konsumenter.

Vinnaren 2023 Sigmastocks M-roboten!

Sigmastocks

Investera i vinnaren 2023, Sigmastocks.

Investera i Lysa – vår bästa robot 2023 efter Sigmastocks

Lysa - logo

Funderar du på att investera i 3:an Lysa så får du upp till 20% rabatt på fondavgiften om du använder vår >” href=”https://track.adtraction.com/t/t?a=1638574048&as=1598319098&t=2&tk=1″ class=”eafl-link”>Lysa reklamlänk här >>

Du kan läsa mer om Lysa-kampanjen här.


Uppsättningen av våra fondrobotar 2024

Olika robotar har mer eller mindre olika inställningar att välja bland. För att jämförelsen ska bli rättvisare valde vi ursprungligen inställningar som liknar respektives robotar så gott det går. Däremot har vi medvetet valt olika risknivå för våra respektive robotar.

Justering första börsdagen 2024

Pengarna vi hade i Fundler 2023 flyttades automatiskt till Levler. Levler är per definition ingen fondrobot, men vi valde ändå behålla pengarna där och låte Levler vara med som en jämförelse i vårt test 2024.

Levlers fondpaket

Då Levler inte har någon fondrobot så valde vi istället olika fonpaket i linje med riskatagande (Malin hög; Alexander medel). På första börsdagen köpte vi då fondpaket för pengarna som fanns på kontot.

 • Malin – Fondpaket ”Långsiktigt”
 • Alexander – Fondpaket ”Lagom”
Levler - logo

Vi kommer ha med Levler minst hela 2024 som en jämförelse med alla fondrobotarna.

Du kan se mer om deras fondpaket direkt hos Levler här.

Risknivå

Malin har för alla robotar en högre riskvilja medans Alexander har en riskvilja på medelnivå. För att åstadkomma detta har Malin såklart valt högre risk där den frågan kommer, men för vissa frågor har Malin även valt längre sparhorisont, så roboten kan ta större risk över tid. Alexander har en medel risknivå och en sparhorisont runt 10 år.

Malin – Hög risk

Alexander – Medel risk

Löpande ombalanseringar

Vi låter varje fondrobot ombalansera som den vill (vissa fondrobotar kan låta en välja om den ska få ombalansera).

Likaså ger vi inga begränsningar eller inriktningar i vilken typ av sparande, t.ex. ESG och hållbarhet. Vad som faktiskt är ESG och hållbart sparande finns det olika åsikter om och vi ställer oss utanför den diskussionen här och våra fondrobotar får då fria händer att välja.

Att roboten bestämmer själv är ju en av poängerna med att låta en robot sköta sparandet åt en. Du ska endast spara och sätta in pengarna i sig, medans roboten sköter själva investeringen och justerar den över tid efterhand som marknaden och läget förändras.

Översikt av våra fondrobotar 2024

I nedan tabell ser ni en översikt över våra respektive fondrobotar 2024 och dess övergripande uppsättningar:

RobotPortfölj och/eller inställningar
Lysa M15-20 år; 100/0 aktier/ränta
Lysa A5-10 år; 73/27 aktier/ränta
BetterWealth M15+år; hög risk
BetterWealth A10+år; medel risk
Levler MFondpaket ”Långsiktigt”
Levler AFondpaket ”Lagom”
Opti MRisk hög (C)
Opti ARisk medel (B)
Sigmastocks MRisknivå 5/5
Sigmastocks ARisknivå 4/5
Avanza Auto MOffensiv – Auto 6
Avanza Auto ABalanserad – Auto 5
Nordet One MOffensiv
Nordet One ABalanserad
* Ett M efter visar Malins robotar; ett A visar Alexanders
** Portföljerna och inställningarna är de som vi gjort på respektive robot. Möjliga inställningar skiljer sig från robot till robot och graderingarna i risk kan inte jämföras rakt av. Det är inte heller säkert exakt samma inställningar är möjliga idag som de vi gjort.

Vilken är den bästa fondroboten?

Se resultat nedan vilken som är vår bästa fondrobot från vårt test. Vi visar separat för 2024, men även det sammanlagda resultat sedan starten i 2022.

Men vilken fondrobot är objektivt sett ”bäst” då? Ja det beror ju lite på dig – vad du tycker och hur du vill spara. Men den stora frågan för de flesta är hur bra avkastning roboten ger efter alla avgifter, men även hur stor risk roboten tar.


Resultat fondrobotar 2024

I nedan tabell och graf ser du utvecklingen och avkastningen av våra sparrobotar i vårt test under 2024. Nedan kommer uppdateras månadsvis under börsåret 2024.

Bästa fondroboten 2024-05
Klicka/tryck på bilden för att förstora.
Bästa fondroboten 2024

Kort kommentar av resultatet

Januari 2024

Nordnet sticker ut uppåt, följt av Opti och Lysa.

Noterbart är att alla robotar gått upp, medans index gått ner. Vi har dubbelkollat detta, och siffrorna stämmer. Kanske det kan förklaras delvis med att de flesta robotarna har viss exponering mot räntor och räntebräande papper.

Februari 2024

Malins Sigmastocks upp som ett skott! High risk, high reward är vad vi sett hos Sigmastocks innan och likaså nu. En bra bit ner till 2:an Nordnet och 3:an Lysa. Alla topp är Malins, d.v.s. de med högre risk.

Mars 2024

Index och samtliga robotar går starkt fram. Malins Sigmastocks håller ifrån i ledningen. Alla i toppen är Malins, d.v.s. de med högre risk.

April 2024

Malins Nordnet One tar ledningen efter att Malins Sigmastocks tappat ledningen med en kraftig dipp. Även Alexanders Sifgmastocks tappar, medans index och övriga går upp något. Än en gång ser vi att volatiliteten i Sigmastocks är klart högre än i övriga.

Maj 2024

Malins Nordnet One utökar sin ledning rätt ordentligt och sticker ut uppåt. De flesta robotarna har inte helle rriktigt hängt med index i maj. Vi avvaktar någon månad och ser om Malins Nordnet One håller i och om vi ska gräva i varför den stuckit så.

Avkastning av våra fondrobotar från ursprungliga starten till december 2023

Nedan graf visar avkastningen och utvecklingen sedan starten av vårt test som påbörjades januari 2022 – inklusive alla avgifter sen starten.

Vissa fondrobotar har tagit över stafettpinnen från tidigare robotar och resultatet här är då resultatet från respektive aktör.

Förändringar som gjordes vid starten av 2023

 • Fundler Smart Hedge flyttades över till Fundler Smart Tillväxt
 • Nordnet Robosave flyttades över till Nordnet One

Förändringar som gjordes vid starten av 2024

 • Fundler har helt utgått (våra pengarna flyttades automatiskt till Levler), men Levler får här börja från 0%.
 • Vi placerade kapitalet hos Levler i deras förvalda paket

Bästa fondroboten över tid

I nedan visas respektive aktör. Nordnet hade tidigare Robosave, men den stafettpinnen lämnades över till Nordnet One inför 2023. Fundler finns inte längre som alternativ för privatsparande och den avslutades i november 2023. Vi skulle gärna lägga in Levler här istället från 2024, men det är då svårt att ge Levler en rättvis startposition. Vi klurar på hur.

Bästa fondroboten över tid 2024-05
Klicka/tryck på bilden för att förstora.

* Resultatet ovan är efter alla avgifter från respektive aktör. En mindre avgift för byte av vissa robotar inför 2023 belastar resultatet här.

Resultat i absoluta kronor för referens

Nedan tabell visar innehavet i absoluta kronor den sista dagen i varje månad 2024 för respektive robot. Detta är alltså datan som i grunden används för att visa utvecklingen i procent i graferna.

Robot – resultat (kr)start 2022dec 2022dec 2023jan 2024feb 2024mar 2024apr 2024maj 2024
Lysa M10 0009 12010 56710 97511 25011 86911 93711 959
Lysa A10 0009 15010 33010 61510 76511 26411 30911 320
BetterWealth M10 0009 03710 13210 32210 49811 05311 16211 128
BetterWealth A10 0009 15610 10810 25010 31410 78610 89410 859
Levler M10 18210 37310 68611 26611 41011 364
Levler A10 82111 10211 43511 8471197411 981
Opti M10 0009 13110 15710 61610 72511 29911 41111 344
Opti A10 0008 8219 6699 9069 95510 34110 35010 332
Sigmastocks M10 0007 5708 9729 1619 77810 3409 91210 117
Sigmastocks A10 0008 4569 92110 16010 40110 9831089411 093
Avanza Auto M10 0008 98410 10810 44510 70411 28711 30011 301
Avanza Auto A10 0008 8199 95110 21610 42110 93010 91510 896
Nordnet One M10 0009 35210 63911 23311 35911 95412 14012 390
Nordnet One A10 0009 40810 44910 81310 87411 26911 36411 547
* Ett M efter visar Malins robotar; ett A visar Alexanders.


Översikt över de fondrobotar vi testar 2024

Nedan ser ni en översikt av de robotar vi testade 2023. Nedan tabell kommer uppdateras senast tillsammans med januari-resultatet 2024. Framförallt finns inte Fundler längre som alternativ för konsumenter.

FondrobotLöpande total avgift *Länk
Lysa - logoc:a 0,35%Lysa >>
Erbjudande: Rabatt på avgiften i 3 månader om du använder vår reklamlänk.
BetterWealth - logo0,31 – 0,74%BetterWealth >>
Levler - logo******** Levler >>
Opti - logoc:a 0,9%Opti >>
Sigmastocks - logo0,35 – 0,39%Sigmastocks >>
Avanza - logo0,33 – 0,37%*** Avanza Auto >>
Nordnet - logo0,33 – 0,34%*** Nordnet One >>
0 kr i courtage och fondavgifter (enligt villkor). Läs mer om Nordnets Kom igång-erbjudande >>
* avgifter kan variera beroende på inställningar och underliggande fonder och värdepapper. Avgifter för respektive robot samt dess underliggande tillgångar kan variera över tid och värdena i tabellen är därför ungefärliga.
** vissa robotar kan även ha enskilda transaktionsavgifter, så som vid insättningar och uttag.
*** Avanza Auto och Nordnet One kan ses som ”vanliga fonder” snarare än robotar, men detta är deras enkla automatiska sparande. Nordnet hade tidigare fondroboten Robosave, som nu ersatts med Nordnet One.
**** Levler skall ses som ”vanliga fonder” snarare än robotar.

Disclaimer för vårt test av fondrobotar

 • Vårt test av fondrobotar är helt oberoende
 • Testet är uppsatt av oss så som vi valt att göra det, utan påverkan från någon annan part
 • Ingen robot favoriseras i förutsättningarna för testet
 • Olika robotar har olika inställningar och det är då omöjligt för oss att göra exakt lika inställningar och exakta jämförelser
 • Testet är inte styrt eller påverkat av något av bolagen bakom någon enskild robot
 • En del av länkarna i artikeln är reklamlänkar och vi kan få en mindre ersättning om du använder dem


Informationen på denna sida och sajt är inte och ska inte tas som personlig investeringsrådgivning. Det finns alltid risker med investeringar. Värdet av investeringar kan förändras och det är möjligt att förlora det investerade kapitalet helt och hållet. Historisk utveckling garanterar inte framtida avkastning. Vi tar inte ansvar för investeringar gjorda baserade på information från denna sida och sajt. Gör alltid din egen analys innan en investering.