Aktierna med högst direktavkastning 2020

Att köpa aktier med hög utdelning är en strategi som blivit mer och mer populär de senaste åren. Utdelning är en möjlighet för aktieinvesterare att årligen få en passiv inkomst från sina aktier.

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel av ett företag. Äger man aktier är man alltså delägare i företaget man har köpt aktier i. För att man ska kunna köpa en del av företaget, en aktie, är det nödvändigt att företaget är ett aktiebolag och företaget måste vara noterat på en börs eller på en alternativ handelsplattform, eftersom man kan bara handla aktier i aktiebolag. När man köpt en aktie är detta ett bevis på att du äger en del av företaget. Efter köpet blir ägarna registrerade i företagets aktiebok och detta görs av ens bank, aktiemäklare eller företaget Euroclear Sweden AB. Nuförtiden får man inte ett fysiskt bevis på att man äger aktier, till skillnad från förr i tiden då man fick ett fysiskt aktiebrev som bevis på att man ägde aktien. Idag sköts alla transaktioner och även bevis på att man äger en aktie elektroniskt via internet, och aktierna lagras i databaser.

Aktier handlar man antingen via sin bank eller via aktiemäklare. Om man inte vill gå via sin bank finns det flertalet aktiemäklare online att välja på, såsom Avanza och Nordnet. När man handlar en aktie betalar man en avgift till sin mäklare för att köpa eller sälja aktier. Detta kallas courtage och är olika stort beroende på vilken mäklare man har och mäklarens villkor. Courtaget kan också variera beroende på hur stor summa man har investerad på sitt konto, och hur stort eller litet affären man genomför är.

Det finns olika typer av aktier på marknaden. De olika typerna heter A, B och C – aktier, eller preferensaktier. A -, B – och C – aktier brukar också kunna kallas stamaktier och det är i vanliga fall dessa aktier man refererar till när man pratar om aktier i dagligt tal. I alla dessa aktietyper äger man fortfarande en del av företaget, men skillnaden mellan de olika aktietyperna är exempelvis hur stor rösträtt man har på företagets årsstämma. Vanligtvis ger en A – aktie större rösträtt än vad B – och C – aktierna gör och därför kan aktier i samma företag variera i pris. En preferensaktie är ett mellanting mellan en aktie och en obligation, vilket innebär att innehavarna av preferensaktier får tillgång till utdelning först. Utdelningen är bestämd på förhand för preferensaktier, medan utdelningen varierar år från år för stamaktier.

Som aktieägare kan man påverka företagets framtid och nuvarande verksamhet genom att rösta på olika förslag på företagets årliga bolagsstämma. Om man har ett intresse av ett specifikt bolag kan det alltså vara intressant att köpa aktier och bli delägare och därmed följa och påverka företaget på sikt.

Den främsta och vanligaste anledningen att ha aktier är däremot förhoppningen att tjäna pengar. Genom att äga aktier och därmed äga en del av ett företag så kan man tjäna pengar. Detta görs framförallt på två sätt, antingen via att aktiens värde stiger och man säljer aktien för mer än vad man köpte den för eller om aktien är en utdelningsaktie kan man ta del av den årliga utdelningen. Utdelning innebär att en viss det av företagets vinst delas ut till ägarna. 

Vad innebär att en aktie stiger i värde?

Som nämnt ovan finns två primära sätt att tjäna pengar på aktier, att de stiger i värde eller utdelning. En av dessa, att företagets aktiekurs stiger och aktien därmed blir mer värd kan bero på flera saker, såsom bättre nuvarande resultat för företaget eller förhoppningar om framtida goda resultat och vinster för företaget. Om börsen har ett positivt klimat spelar också in. Om en akties värdering stigit från när du köpt den kan du sedan sälja den till ett högre pris, och på så sätt tjäna pengar på mellanskillnaden mellan vad du köpt och sålt aktien för.

Vad är en utdelning?

Det andra sättet att tjäna pengar på aktier är att ta del av ett företags vinstutdelning. Detta kräver att företaget är ett företag som delar ut utdelning, vilket inte alla företag gör. Exempel på företag som inte delar ut utdelning är företag som inte går med vinst än, då det är en del av företagets vinst som delas ut. Även företag som är i en tillväxt – och investeringsfas brukar inte dela ut utdelning, då dessa företag istället investerar sin vinst i företagets verksamhet. För företag som delar ut utdelning till sina aktieägare bestäms hur mycket av vinsten som ska delas ut på företagets årliga bolagsstämma. Det som styr över hur stor del av utdelningen en aktieägare har rätt till är hur många aktier man äger.

När en aktieägare får utdelningen kommer utdelningen in på det konto där man har sina aktier. Då kan man välja om man vill köpa fler aktier för pengarna och återinvestera dem, eller om man vill behålla pengarna i likvida medel. Att återinvestera utdelningen kan vara intressant för investerare då det kan få pengarna att växa mycket på sikt, eftersom effekten blir en ränta- på ränta effekt.

Det är vanligt att mäta utdelningen i så kallad direktavkastning för att få en uppfattning om hur stor utdelningen är och för att kunna jämföra olika företags utdelningar. Direktavkastning är storleken på utdelningen i förhållande till aktiens pris, och den mäts i procent och kan ses som en ränta på investeringen. 

Aktierna med högst direktavkastning 2020

Aktie Direktavkastning för 2020 i procent
1. Binero Group 63,43 %
2. ICTA 49,61 %
3. Consilium B 17,78 %
4. Pegroco Invest Pref 15,83 %
5. Quartiers Properties Pref 11,51 %
6. Saltängen Property Invest 9,45 %
7. Lundin Petroleum 9,24 %
8. Lucara Diamond Corp 9,15 %
9. Eurocon Consulting 8,75 %
10. Provide IT 8,65 %

* Data baserad på aktiekurser den 11 mars 2020, kurser hämtade från www.avanza.se

När kommer utdelningen?

I Sverige är det vanligast att utdelningarna kommer på våren i april – maj, som är de vanligaste utdelningsmånaderna för företag. Däremot är det till exempel i USA vanligare att företagen delar ut utdelningar under olika tider på året. Utdelningen bestäms efter att företagets årsredovisning finns tillgänglig, eftersom utdelningen baserar sig på företagets föregående års vinster. Utdelningen sker i princip alltid efter den årliga bolagsstämman genomförts där det beslutas om årets föreslagna utdelning ska godkänns eller inte, och i Sverige hålls bolagsstämmor generellt på våren.

För att ha rätt att ta del av ett företags utdelning är det nödvändigt att äga aktien en viss tid innan utdelningen sker. Aktieägare behöver vara införda i aktieboken, alltså formellt registrerade att de äger aktien, på avstämningsdagen. Olika företag har olika avstämningsdagar, men generellt är avstämningsdagen den andra bankdagen efter ett företags årsstämma. Det finns flera dagar som är bra att känna till om man vill köpa utdelningsaktier;

Sink – dag: denna dag är den sista dag man kan köpa aktierna och fortfarande ha rätt till utdelningen. Man måste behålla aktierna över natten efter sink – dagen för att ha rätt till utdelningen.

X – dag: efter sink – dagen kommer X – dagen. Den här dagen handlas aktien utan rätt till utdelningen. Skulle man köpa en aktie på X – dagen har man inte rätt till utdelning även om utdelningen inte varit ännu. Man kan däremot sälja sina aktier denna dag och fortfarande ha rätt till utdelning.

Avstämningsdag: dagen du behöver vara registrerad i aktieboken för att ha rätt till utdelning. Denna dag infaller två bankdagar efter X – dagen i Europeiska, Amerikanska och Kanadensiska aktier. 

Notera att i Sverige kan man sälja en aktie på X- dagen och ändå ha rätt till utdelning. Detta beror på att i Sverige tillämpas två likviddagar vid försäljning av en aktie. En aktieägare står alltså registrerad som ägare formellt i två dagar efter att den sålt sina aktier. I andra länder tillämpas andra regler kring likviddagar, vilket innebär andra regler rörande om man har rätt till utdelning eller inte om man säljer på X – dagen.

Utdelningsdagen: dagen då utdelningen förs in på ditt aktiekonto.
 

Skapa en utdelningsmaskin

En populär investeringsfilosofi för att öka investeringarna och utdelningarna varje år är att skapa en så kallad utdelningsmaskin. Det innebär att återinvestera sina utdelningar i aktier för att på detta sätt öka sitt innehav. Med ett större innehav av aktier får man nästa år ta del av en större utdelning eftersom man äger fler aktier vilket ger rätt till en större utdelning. På detta sätt växer både aktieinnehav och utdelningar över tid, utan att man nödvändigtvis behöver investera mer pengar utöver utdelningen. För att skapa en utdelningsmaskin behöver man investera i aktier som ger årlig utdelning, och förslagsvis investera i de aktier med hög utdelning då detta ger mest pengar att återinvestera. Det finns många skäl att skapa en utdelningsmaskin, men för de flesta är en ökad finansiell trygghet det starkaste skälet. Att ha investeringar som år på år levererar utdelningar är en finansiell trygghet i livet. När utdelningsmaskinen är tillräckligt stor kan man ta av utdelningarna och leva för istället för att återinvestera dessa, och därmed ha skapat en passiv inkomst. En utdelningsmaskin kan på sikt skapa ekonomisk frihet i livet.

Sammanfattning

Aktier är ett sätt att investera genom att köpa en del av ett företag. Det finns flera sätt att tjäna pengar på aktier, att antingen köpa aktier billigare och sedan sälja dem när de ökat i värde, eller att köpa utdelningsaktier och ta del av deras årliga utdelning. För många betyder pengar trygghet och ökad finansiell frihet och att investera i aktier är ett sätt att nå dit. Att investera i utdelningsaktier och ta del av deras årliga utdelningar och återinvestera dessa är ett intressant sätt att skapa en god ekonomisk framtid. På detta sätt automatiseras sparandet och levererar år efter år avkastning som skapar en god ekonomisk situation. Aktier ger en möjlighet att tjäna pengar på sina investeringar och erbjuder i snitt bättre avkastning än ett bankkonto, och utdelningsaktier är ett smart sätt att på sikt skapa ekonomisk frihet.Informationen på denna sida och sajt är inte och ska inte tas som personlig investeringsrådgivning. Det finns alltid risker med investeringar. Värdet av investeringar kan förändras och det är möjligt att förlora det investerade kapitalet helt och hållet. Historisk utveckling garanterar inte framtida avkastning. Vi tar inte ansvar för investeringar gjorda baserade på information från denna sida och sajt. Gör alltid din egen analys innan en investering.